Thông tin Xử lý nợ

Khối KHDN - Thông báo bán khoản nợ Công ty CP sản xuất Nhật Minh (lần 2)

Thông tin chi tiết khoản bán nợ tại đây

Lên đầu trang