Thông tin Xử lý nợ

CN Sài Gòn - Thông báo bán tài sản bảo đảm là cổ phần Vinacam của Công ty CP thiết bị nội ngoại thất dầu khi (lần 2)

Thông tin chi tiết bán tài sản bảo đảm là cổ phần kính Vinacam tại đây

Lên đầu trang