Thông tin Xử lý nợ

Khối KHDN - Thông báo bán khoản nợ của Công ty CP đầu tư Phú Gia Hà Nội (lần 7)

Thông tin chi tiết khoản bán nợ tại đây.

Lên đầu trang