Thông tin Xử lý nợ

CN Thăng Long - Thông báo bán khoản nợ của Công ty Cổ phần Phát triển Giải trí Xứ sở Hạnh Phúc (lần 7)

Chi tiết khoản bán nợ tại đây

Lên đầu trang