Thông tin Xử lý nợ

Khối KHDN - Thông báo bán khoản nợ của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị (lần 5)

Thông tin chi tiết khoản bán nợ tại đây

Lên đầu trang