Thông tin Xử lý nợ

Khối KHDN, PGD ÂU Cơ - Thông báo bán 02 khoản nợ: Công ty CP Tài chính & Đầu tư Gia Phát và Công ty CP Đầu tư Thành An (lần 1)

Thông tin chi tiết khoản bán nợ tại đây 

Lên đầu trang