Thông tin Xử lý nợ

Khối KHDN - Thông báo bán khoản nợ của khách hàng Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô Thị (lần 9)

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Khối KHDN thông báo bán khoản nợ của Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô Thị, thông tin chi tiết tại đây

Lên đầu trang