Thông tin Xử lý nợ

KHỐI KHDN -THÔNG BÁO BÁN 04 KHOẢN NỢ THUỘC NHÓM TINCOM (LẦN 5)

Các khoản nợ xấu được bán là các khoản nợ của Công ty Cổ phần Bất động sản Tincom, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT, Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Hưng Phát, Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư và Thương mại Thăng Long (gọi tắt là Nhóm Tincom) phát sinh theo các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TM CP Đại Dương nay là Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. Thông tin chi tiết các khoản bán nợ tại đây

Lên đầu trang