Thông tin Xử lý nợ

KHỐI KHDN - THÔNG BÁO BÁN KHOẢN NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (CUD, LẦN 13)

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Khối KHDN thông báo bán khoản nợ của Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô Thị (CUD), thông tin chi tiết tại đây

Lên đầu trang