02/02/2008

Thông báo nhận cổ tức năm 2007

Thông báo nhận cổ tức năm 2007 
 
Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, lần thứ 5 nhiệm kỳ III, ngày 21/1/2008 của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), Hội đồng quản trị thông báo tới Quý vị cổ đông về việc thanh toán cổ tức năm 2007.

THÔNG BÁO

             Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, lần thứ 5 nhiệm kỳ III, ngày 21/1/2008 của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank), Hội đồng quản trị thông báo tới Quý vị cổ đông về việc thanh toán cổ tức năm 2007 như sau:

1.         Tỷ lệ cổ tức: 12%/năm (1%/tháng)

2.         Phương thức tính cổ tức và thanh toán cổ tức

a.        Phương thức tính cổ tức:

·          Mức thanh toán cổ tức theo tỷ lệ 12%/năm (1%/tháng) trên vốn cổ phần theo danh sách cổ đông hiện hữu đến ngày 31/12/2007.

·           Năm 2007, OceanBank tăng vốn 2 đợt: Đợt 1 vào tháng 1/2007 từ 170 tỷ lên 200 tỷ đồng (tăng thêm 30 tỷ đồng). Đợt 2 vào tháng 6/2007 từ 200 tỷ lên 1.000 tỷ đồng (tăng thêm 800 tỷ đồng). Như vậy:

-          Số cổ phần trong mức vốn điều lệ 170 tỷ đồng, có thời hạn tính cổ tức là 12 tháng.

-          Số cổ phần của mức vốn điều lệ tăng thêm 30 tỷ đồng, có thời hạn tính cổ tức là 11 tháng.

-          Số cổ phần của mức vốn điều lệ tăng thêm 800 tỷ đồng, có thời hạn tính cổ tức là 7 tháng.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A sở hữu số cổ phần như sau:

Ngày 1/1/2007 có số Cổ phần là 100.000.000đ;

Khi NH tăng vốn lên 200 tỷ, Ông A được mua 17,3% = 17.300.000đ;

Khi NH tăng vốn lên 1000 tỷ đồng, Ông A được mua 380% của 117.300.000đ = 445.740.000đ.

Tiền cổ tức của Ông A được hưởng:

= 100.000.000đ x 1% x 12 tháng + 17.300.000đ x 1% x 11 tháng + 445.740.000đ x 1% x 7 tháng = 45.104.800đ;

b.        Thanh toán cổ tức:

           Ngân hàng OceanBank đã mở tài khoản và chuyển tiền cổ tức vào tài khoản ATM cho quý vị cổ đông. Vì vậy đề nghị quý vị cổ đông đến các chi nhánh của OceanBank để hoàn thiện thủ tục mở tài khoản và nhận thẻ ATM.

3.        Địa điểm nhận cổ tức

·          Tại Hải Dương: Số199, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương;

·          Tại Hà Nội: Số 18, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

·          Tại Đà Nẵng: Số 388 Hùng Vương, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng;

·          Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 185-187 Nguyễn Thái Học, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TP HCM.

4.       Thời gian thanh toán cổ tức: Từ 8h-16h các ngày làm việc kể từ ngày 18/2/2008 đến 18/3/2008

Vậy thông báo để quí vị cổ đông biết.

Mẫu đơn chuyển nhượng cổ phần OceanBank 2008.doc 

(Ngày đăng: 15/02/2008 )

Văn Phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương thông báo mẫu đơn chuyển nhượng cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Dương áp dụng từ 18/2/2008./.

 
 

Lên đầu trang