12/02/2009

Ngân hàng TMCP Đại Dương thành lập Ban Thực hiện chính sách hỗ trợThực hiện quyết định 131 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số 02 của Thống Đốc NHNN về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh và quyết định số 14 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại, Ngân hàng TMCP Đại Dương OceanBank đã thành lập Ban Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh tín dụng.

Theo đó, ban Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh tín dụng có nhiệm vụ lên kế hoạch về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất và kết hợp với Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) về việc hỗ trợ bảo lãnh tín dụng. Quản lý sau cho vay đối với toàn bộ các khỏan vay có hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh cho vay của VDB, chịu trách nhiệm chấn chỉnh để các hồ sơ được lập đúng qui định tại thông tư 02 và các qui định của nhà nước về các chính sách hỗ trợ. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách theo đúng qui định của thông tư 02 của Ngân hàng nhà nước.

Các biểu mẫu, hồ sơ liên quan đến chính sách hỗ trợ sẽ được ban này soạn thảo và hướng dẫn thực hiện. Tải các QĐ131, TT02, Hướng dẫn thực hiện và các biểu mẫu của OceanBank tại phần Tải file phía trên.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương được bầu làm Trưởng Ban Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh tín dụng./.


Lên đầu trang