06/05/2009

OceanBank được Ngân hàng nhà nước chấp thuận mở chi nhánh Quảng NgãiNgân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận đề nghị của Ngân hàng TMCP Đại Dương về việc mở Chi nhánh Quảng Ngãi tại văn bản số 3074/NHNN-CNH ngày 28/04/2009.

Tên gọi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương – Chi nhánh Quảng Ngãi.

Tên viết tắt: OceanBank Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Block 01, số 01 đường An Dương Vương, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung hoạt động: Theo quy định của OceanBank và ủy quyền của Hội sở.

Phạm vi hoạt động: Tỉnh Quảng Ngãi

Lên đầu trang