22/09/2012

Đại hội Chi bộ – Đảng bộ Ngân hàng Đại Dương (Nhiệm kỳ 2012 – 2015)

Đại hội Chi bộ – Đảng bộ Ngân hàng Đại Dương (Nhiệm kỳ 2012 – 2015)

Đại hội Chi bộ – Đảng bộ Ngân hàng Đại Dương (Nhiệm kỳ 2012 – 2015) của 11 Chi bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là dịp để toàn bộ Chi bộ tổng kết những kết quả đã đạt được trong hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng giai đoạn 2010 -2012, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đại Dương, 11 Chi bộ (2 Chi bộ Hội sở, Chi bộ Chi nhánh Thăng Long, Chi bộ Chi nhánh Thanh Hóa, Chi bộ Chi nhánh Vinh, Chi bộ Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi bộ Chi nhánh Hồ Chí Minh, Chi bộ miền Nam, 3 Chi bộ Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông đã hoàn thành tốt vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ doanh nghiệp, triển khai các nghị quyết đi vào thực tiễn, thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngân hàng; Tập thể đảng viên, CBNV thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác tham mưu cho ban lãnh đạo ngân hàng và nhiệm vụ hỗ trợ kinh doanh, kinh doanh trên toàn hệ thống, thể hiện được vị trí, vai trò quan trọng trong ngân hàng.

Trên cơ sở tổng kết những điều đã và chưa làm được, toàn bộ Chi bộ - Đảng bộ OceanBank đã bổ sung, xây dựng và phát triển phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn mới (2012-2015). Đó là: Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị, nhất là để hình thành thế hệ cán bộ, đảng viên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho người lao động. Đồng thời nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên; xây dựng ngân hàng ngày càng lớn mạnh, nâng cao đời sống của cán bộ, nhân viên; giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức đạt danh hiệu vững mạnh.

Lên đầu trang