08/01/2015

Thông báo về việc OceanBank tuân thủ Đạo luật Thuế FATCA

Kính gửi Quý Khách hàng,

Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc OceanBank chính thức tuân thủ đạo luật thuế FATCA.

Nhằm hỗ trợ Quý khách hàng hiểu rõ hơn về FATCA cũng như tầm ảnh hưởng của Đạo luật này tới OceanBank và chính Quý khách hàng, OceanBank kính gửi đến Quý khách hàng một số thông tin cơ bản và tác động của FATCA như sau:

FATCA là gì?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Đạo luật tuân thủ về Thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ, được ban hành bởi Sở thuế vụ Hoa Kỳ - IRS (Internal Revenue Service) ngày 18/03/2010. FATCA chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014.

Đạo luật nhằm tăng cường sự tuân thủ về thuế của cá nhân/ tổ chức Hoa Kỳ thông qua tài khoản đầu tư tại các tổ chức tài chính ngoài Hoa Kỳ. Theo đó, Hoa Kỳ yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại các nước (TCTD) phải báo cáo thông tin định kỳ về các tài khoản của cá nhân/ tổ chức Hoa Kỳ tại các TCTD.

Các đối tượng cần tuân thủ FATCA

Các đối tượng cần tuân thủ FATCA là các cá nhân/ tổ chức Hoa Kỳ, có các dấu hiệu sau:

1. Cá nhân:

-         Là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng lưu trú tại Hoa Kỳ;

-         Có nơi sinh tại Hoa Kỳ;

-         Có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ;

-         Có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ;

-         Chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một tài khoản mở tại Hoa Kỳ;

-         Có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực đối với tài khoản chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ;

-         Có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ.

2. Tổ chức:

-         Tổ chức có tài khoản được nắm giữ bởi tối thiểu một công dân Hoa Kỳ xác định (Specified US Person)

-         Tổ chức phi tài chính nước ngoài (NFFE) bị động có tài khoản được nắm giữ bởi Cổ đông chính (là cổ đông nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% cổ phiếu của tổ chức) là công dân Hoa Kỳ xác định.

Ảnh hưởng của việc không tuân thủ FATCA

-         Chính phủ Mỹ sẽ khấu trừ 30% giá trị các giao dịch đối với các tài khoản cá nhân/ pháp nhân không tuân thủ FATCA.

-         Các tổ chức tài chính buộc phải tạm ngưng hoặc đóng các tài khoản do không tuân thủ các quy định về FATCA.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, OceanBank sẽ thực hiện thu thập thông tin từ khách hàng để xác định một số dấu hiệu liên quan đến công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú của Hoa Kỳ.

Trường hợp khách hàng có một trong các dấu hiệu là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú của Hoa Kỳ, OceanBank sẽ thực hiện thu thập bổ sung thông tin từ khách hàng tại mẫu W9 và W8-BEN, W8-BENE và/ hoặc các tài liệu dưới hình thức khác chứng minh tình trạng cư trú thuế (có phải là đối tượng nộp thuế tại Hoa Kỳ hay không). Các mẫu biểu này được thực hiện theo quy định của Sở thuế vụ Hoa Kỳ. Thông tin do OceanBank thu thập sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích đáp ứng các yêu cầu tuân thủ theo quy định của FATCA và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ một mục đích nào khác.

OceanBank xin trân trọng cảm ơn về sự hợp tác của Quý khách hàng và mong Quý khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của FATCA cho OceanBank.

Quý khách hàng có thể tham khảo các thông tin về FATCA tại trang web: www.irs.gov/FATCA.

Trân trọng,

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương OceanBank

Lên đầu trang