08/05/2015

OceanBank chuyển đổi mô hình hoạt động

Ngày 08/05/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Lễ công bố quyết định chuyển đổi mô hình Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương Việt Nam thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TM TNHH MTV) Đại Dương.

Theo Quyết định số 663/QĐ - NHNN về việc mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi NH TMCP Đại Dương thành Ngân hàng TM TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua toàn bộ (100%) cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng TMCP Đại Dương thành Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 4.000.059.560.000 đồng. Đồng thời, NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tham gia quản trị, điều hành Ngân hàng Đại Dương. Cụ thể:

1. Chuyển đổi Ngân hàng TMCP Đại Dương thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu với nội dung:

- Tên bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương (viết tắt: Ngân hàng Đại Dương)

-Hình thức pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

- Vốn điều lệ: 4.000.059.560.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

2. Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương có trách nhiệm:

- Kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng TMCP Đại Dương;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định của Pháp luật;

- Điều chỉnh cơ cấu, tổ chức đảm bảo phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Đăng ký Doanh nghiệp và đăng ký lại quyền sở hữu tài sản đối với Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương theo quy định của Pháp luật;

- Thực hiện các điều chỉnh, thay đổi khác cho phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan


Cũng tại buổi lễ, Vụ Tổ chức cán bộ NHNN thông báo các quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương. Ông Đỗ Thanh Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Ngô Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Ngân hàng. Một số cán bộ khác của VietinBank cũng được bổ nhiệm các chức vụ trong Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành Ngân hàng Đại Dương.

Phát biểu sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, ông Đỗ Thanh Sơn – tân Chủ tịch Hội đồng thành viên OceanBank cho biết: “Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng cũng như toàn thể CBNV OceanBank, mở ra tương lai mới trong hoạt động và phát triển. Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương sẽ đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, đảm đương trách nhiệm do nhà nước giao phó và tạo dựng niềm tin của khách hàng”.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước trong việc tái cơ cấu ngân hàng Đại Dương, cùng sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan, sự hỗ trợ tích cực của VietinBank, phương án tái cơ cấu ngân hàng Đại Dương sẽ đạt được các mục tiêu đề ra.

Lên đầu trang