03/06/2015

OceanBank công bố các Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm các nhân sự cấp quản lý

Ngày 3/6/2015, tại Hà Nội, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp quản lý của các Khối, phòng ban Ngân hàng.

Đến dự Lễ công bố có ông Đỗ Thanh Sơn – Chủ tịch HĐTV Ngân hàng, ông Ngô Anh Tuấn – Tổng Giám đốc, các PTGĐ của Ngân hàng và các Giám đốc các Khối phòng ban Hội sở.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Sơn đã trao quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm các lãnh đạo cấp quản lý Khối, phòng ban Hội sở kể từ ngày 3/6/2015 cụ thể:
1. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thông đảm nhận chức vụ Giám đốc Khối Nhân sự và Đào tạo;
2. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Hồ Tuấn Anh đảm nhận chức vụ Giám đốc Khối Thẩm định
3. Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Trần Lưu Vũ Nghi đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Khối Quản lý Nợ
4. Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Bùi Thị Mai Thương đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Khối Tài chính Kế hoạch – Khối Tài chính Kế hoạch
5. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp
6. Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Lâm Hoàng Vũ  đảm nhận chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐTV kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐTV
7. Bổ nhiệm Bà Đặng Quỳnh Mai đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Nợ
8. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Dương đảm nhiệm chức vụ Quyền Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ - Khối Tuân thủ
9. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thu Hồng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Báo cáo Quản trị và Kiểm soát tài chính – Khối Tài chính và Kế hoạch.
10. Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Nga đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán Nội bộ - Khối Kế toán & Giao dịch trong nước.

CT HĐTV, Ông Đỗ Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ

Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định, Chủ tịch HĐTV Đỗ Thanh Sơn nói “Ban lãnh đạo ngân hàng tin tưởng và trọng dụng đội ngũ CBNV của ngân hàng, trong đó có các cán bộ mới được tiếp nhận bổ nhiệm và các cán bộ được điểu chuyển bổ nhiệm đợt này. Ban lãnh đạo yêu cầu các cán bộ nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, vận hành và quản lý tốt mảng hoạt động nghiệp vụ của đơn vị. Bên cạnh đó, các cán bộ quản lý phải phát huy kinh nghiệm, năng lực và sự nhiệt  tình của mình để đáp ứng sự tin tưởng của NHNN, ngân hàng Vietinbank và Ban lãnh đạo OceanBank”. Ông Đỗ Thanh Sơn cũng yêu cầu các CBNV của ngân hàng quán triệt tinh thần đoàn kết tập thể, hợp tác và tuân thủ tốt nhất công việc với các cán bộ quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.

Ông Đỗ Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Văn Thông, Giám đốc khối Nhân sự & Đào tạo thay mặt các cán bộ quản lý được bổ nhiệm phát biểu: “Sự tin tưởng giao nhiệm vụ của HĐTV, Ban Điều hành cho các cán bộ quản lý được bổ nhiệm đợt này vừa là vinh dự vừa là thách thức đối mỗi cán bộ. Nhưng mỗi người đều cảm thấy tự hào khi được đóng góp công sức vào quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu OceanBank. Chúng tôi hứa sẽ đem hết kinh nghiệm, khả năng và sự tâm huyết của mình để cố gắng thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, tham gia vào quá trình tái cơ cấu, đổi mới và phát triển để đưa OceanBank đi vào hoạt động ổn định, vững chắc”.

Ông Nguyễn Văn Thông, Giám đốc Khối NS và ĐT

Lên đầu trang