08/06/2015

Thông báo đổi tên và đăng ký kinh doanh

NGÂN HÀNG ĐẠI DƯƠNG (OceanBank) thông báo về việc Thay đổi tên thành NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI DƯƠNG trên toàn hệ thống.

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-NHNN ngày 06/5/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-NHNN ngày 06/05/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Đại Dương;
Căn cứ Giấy CNĐKDN của NH TM TNHH MTV Đại Dương (thay đổi lần thứ 23) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 07/5/2015;
Căn cứ các CV chấp thuận thay đổi tên giao dịch của các chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Đại Dương của NHNN chi nhánh các tỉnh và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động các chi nhánh;
Căn cứ Quyết định số 191/2015/QĐ-HĐTV ngày 8/6/2015 của CT HĐTV về việc đổi tên CN/PGD/QTK thuộc NH TM TNHH MTV Đại Dương
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 473 ngày 26/5/2015;
Căn cứ Thông báo về việc thay đổi tên Ngân hàng ngày 01/06/2015, Ngân hàng TMCP Đại Dương chính thức đổi tên thành Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương, nội dung chi tiết như sau:

I.    Thay đổi tên Ngân hàng
TÊN GỌI CŨ: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương
TÊN GỌI MỚI: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương (viết tắt Ngân hàng Đại Dương)
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank
Địa chỉ trụ sở chính (Không thay đổi): Số 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0320.3892146 – Fax: 0320.3892039
Mã số thuế (Không thay đổi): 0800006089
Email: info@oceanbank.vn
Website: www.oceanbank.vn

II.    Thay đổi tên các Chi nhánh Ngân hàng
1. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Cà Mau
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Ca Mau Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Cà Mau – Mã số chi nhánh: 0800006089 -016
2. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Vũng Tàu
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Vung Tau Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Vũng Tàu – Mã số chi nhánh: 0800006089 -013
3. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Vinh
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Vinh Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Vinh – Mã số chi nhánh:  0800006089 -017
4. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Hải Dương
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Hai Duong Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Hải Dương – Mã số chi nhánh:  0800006089 -011
5. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Da Nang Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng - Mã số chi nhánh: 0800006089 -010
6. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Quảng Ninh
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Quang Ninh Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Quảng Ninh - Mã số chi nhánh: 0800006089 -012
7. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Quảng Ngãi
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Quang Ngai Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Quảng Ngãi - Mã số chi nhánh: 0800006089 -015
8. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Bắc Giang
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Bac Giang Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Bắc Giang - Mã số chi nhánh: 0800006089 -019
9. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Ho Chi Minh City Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Mã số chi nhánh: 0800006089 -020
10. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Sai Gon Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Sài Gòn - Mã số chi nhánh: 0800006089 -009
11. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Hà Tĩnh
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Ha Tinh Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Hà Tĩnh - Mã số chi nhánh: 0800006089 -021
12. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Cần Thơ
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Can Tho Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Cần Thơ - Mã số chi nhánh: 0800006089 -022
13. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Thang Long Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long - Mã số chi nhánh: 0800006089 -014
14. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Ha Noi Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội - Mã số chi nhánh: 0800006089 -008
15. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Hai Phong Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng - Mã số chi nhánh: 0800006089 -018
16. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Thanh Hóa
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Thanh Hoa Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Thanh Hóa - Mã số chi nhánh: 0800006089 -043
17. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Bình Dương
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Binh Duong Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Bình Dương - Mã số chi nhánh: 0800006089 -044
18. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Nha Trang
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Nha Trang Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Nha Trang - Mã số chi nhánh: 0800006089 -052
19. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Đồng Nai
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Dong Nai Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Đồng Nai - Mã số chi nhánh: 0800006089 -053
20. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Quy Nhơn
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Quy Nhon Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Quy Nhơn - Mã số chi nhánh: 0800006089 -054
21. Tên tiếng Việt: Ngân hàng  Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương – Chi nhánh Thái Bình
Tên tiếng Anh: Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank – Thai Binh Branch
Tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương – Chi nhánh Thái Bình - Mã số chi nhánh: 0800006089 -055

Ngân hàng Đại Dương trân trọng thông báo!

Lên đầu trang