11/06/2015

UBND tỉnh Cà Mau khen thưởng Tập thể CBNV Chi nhánh Cà Mau

Ghi nhận những nỗ lực và sự đóng góp của chi nhánh Cà Mau, UBND tỉnh Cà Mau đã khen thưởng tập thể CBNV chi nhánh và 05 cá nhân có thành tích góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Cà Mau trong năm 2014.
Theo đó, tập thể Ngân hàng Đại Dương chi nhánh Cà Mau nhận Cờ thi đua hạng nhất của UBND tỉnh. Phòng Kế toán kho quỹ và Phòng khách hàng cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Các CBNV chi nhánh nhận Bằng khen UBND tỉnh Cà Mau bao gồm:
1.    Ông Nguyễn Hồng Quân - Giám đốc Chi nhánh Cà Mau
2.    Ông Nguyễn Quốc Bình - Trưởng phòng, Phòng Hành chính tổng hợp
3.    Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu - Giám đốc, Phòng Khách hàng Cá nhân
4.    Ông Lê Thanh Dững - Chuyên viên Kinh doanh, Phòng Khách hàng doanh nghiệp
5.    Bà Lâm Anh Tự - Chuyên viên Kế toán, Phòng Kế toán - Kho quỹ

Trên nền tảng những thành công đã đạt được, chi nhánh Cà Mau sẽ nỗ lực phát huy tối đa các thế mạnh của mình để phục vụ sự phát triển của địa phương cũng như đóng góp vào thành quả chung của toàn hệ thống OceanBank.

 

Lên đầu trang