12/06/2015

Hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh khu vực miền Bắc

Ngày 12/06/2015, Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh khu vực miền Bắc với sự tham dự của các thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, và cán bộ quản lý của các Khối phòng ban Hội sở và chi nhánh/PGD phía Bắc.


Hội nghị thảo luận về hiện trạng hoạt động của OceanBank hiện nay, tình hình thị trường trong giai đoạn mới và đề ra các mục tiêu và giải pháp cơ bản để đạt được mục tiêu kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.

Trong thời gian tới, các đơn vị kinh doanh khu vực miền Bắc sẽ tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm là xử lý nợ xấu, huy động vốn. Về huy động vốn, OceanBank sẽ triển khai và quảng bá các chương trình huy động vốn dành cho dân cư và khách hàng tổ chức, xây dựng cơ chế lương riêng dành cho các CBNV huy động vốn. Các CBNV cần chấn chỉnh tác phong làm việc, phong cách phục vụ nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng thành viên Đỗ Thanh Sơn nhấn mạnh: “Các đơn vị cần thấu hiểu và bám sát mọi nhu cầu của khách hàng, tuyệt đối không chậm trễ, để công việc tồn đọng”.

Tại hội nghị, ban lãnh đạo OceanBank đã lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của các chi nhánh/PGD về hiện trạng hoạt động của đơn vị. Đồng thời, ban lãnh đạo OceanBank cũng đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm gỡ những nút thắt, khó khăn trong hoạt động của các chi nhánh/PGD. Ban lãnh đạo OceanBank sẽ bám sát tình hình hoạt động của các đơn vị, hỗ trợ chi nhánh/PGD trong công tác xử lý nợ, phối hợp cùng ban giám đốc các đơn vị làm việc trực tiếp với khách hàng.


Mặt khác, OceanBank chú trọng công tác đào tạo cán bộ về quy trình nghiệp vụ mới thông qua hình thức đào tạo trực tuyến. Ban lãnh đạo OceanBank giao nhiệm vụ cho các giám đốc chi nhánh/PGD về việc quán triệt đến CBNV về tiến trình Đổi mới của ngân hàng, kiện toàn đội ngũ nhân sự nhằm sớm ổn định cơ cấu tổ chức, tập trung phát triển kinh doanh.

Với những kế hoạch, giải pháp cụ thể, hoạt động của các chi nhánh/PGD phía Bắc hứa hẹn sẽ đạt được các mục tiêu quan trọng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững làm tiền đề, sức bật cho những năm tiếp theo.

Lên đầu trang