15/06/2015

OceanBank điều chỉnh lãi suất huy động lên đến 7,4%/năm

Từ ngày 15/06/2015, OceanBank áp dụng lãi suất huy động vốn đối với khoản tiền gửi mới, kỳ hạn 1 tháng có lãi suất 5,1%/năm. Các kỳ hạn 2 tháng - 4 tháng là 5,2%/năm. Các kỳ hạn từ 6 - 7 tháng lãi suất 6,2%/năm, 8 tháng là 6,5%/năm. Từ 9 – 11 tháng, lãi suất 7,00%/năm. Mức lãi suất 7,2 %/năm dành cho các kỳ hạn từ 12 – 18 tháng. Riêng đối với khách hàng gửi tiền tiết kiệm thường, tiết kiệm gửi góp Yêu thương cho con, tiết kiệm Tích lũy an cư với kỳ hạn dài từ 36 tháng, lãi suất cao nhất là 7,4%/năm.
 
Là một Ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu, OceanBank cam kết sẽ phát huy tối đa lợi thế về chất lượng dịch vụ đơn giản, thuận tiện, sự khác biệt trong mỗi sản phẩm để mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng truyền thống và khách hàng mới.


Lên đầu trang