18/06/2015

Thông báo Thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) công bố thông tin thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Ngày 17/06/2015, OceanBank được Sở Kế hoạch và Đầu tư tình Hải Dương cấp Giấy chứng nhận Đăng kí doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24 về nội dung thay đổi tên 21 chi nhánh trực thuộc Ngân hàng.

Trân trọng thông báo!

Lên đầu trang