13/05/2017

Cán bộ OceanBank học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 13/5/2017 tại Hà Nội, Đảng Ủy Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương triển khai Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nghi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” theo kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bằng phương pháp trực tuyến, điểm cầu chính tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực, Vân Canh, Hà Nội, kết nối với trụ sở chính OceanBank tại Hà Nội và các Chi nhánh trên toàn hệ thống OceanBank.

Tham dự hội nghị, về phía điểm cầu miền Nam, có ông Đỗ Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV OCeanBank, ông Nguyễn Hoài Đức  - Thành viên HĐTV, tại trụ sở chính, có ông Ngô Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc OceanBank , Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Tổng Giám đốc OceanBank, ông Ngô Ngọc Đông - Phó Tổng Giám đốc OceanBank cùng các thành viên HĐTV, Ban Điều hành, các Trưởng đơn vị tại Hội sở và GĐ chi nhánh, PGD, các Đảng viên và quần chúng ưu tú trên toàn hệ thống OceanBank tại các điểm cầu.

Theo sự chỉ đạo của Đảng Ủy ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, OceanBank tổ chức hội nghị trực tuyến lần này với mục tiêu nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tu dưỡng , rèn luyện nhằm không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ nhân viên, và đặc biệt quán triệt tư tưởng cho người cán bộ về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn diến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi CBNV OceanBank cần nhận thức được mức độ nguy hại của tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,  phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định về những điều đảng viên không được làm, cần đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, phát huy vai trò và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thông qua Hội nghị, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo OceanBank tin tưởng các cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống sẽ quán triệt sâu sắc và nghiêm túc noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực phấn đấu, thực hiện thật tốt nhiệm vụ và gặt hái được nhiều thành công trong năm 2017

Lên đầu trang