20/07/2017

OceanBank tổ chức Hội nghị Triển khai Hoạt động Kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 19/07/2017 tại Hà Nội, Ngân hàng Đại Dương đã tổ chức hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 khu vực phía Bắc. Và sau đó, tiếp theo thành công của Hội nghị phía bắc, ngày 27/07/2017 OceanBank tiếp tục tổ chức hội nghị khu vực phía Nam. Tham dự các hội nghị có sự hiện diện của ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, ông Ngô Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Hoài Đức, Ủy viên HĐTV cùng các ông bà là thành viên Ban điều hành, Trưởng các đơn vị hội sở và toàn thể Ban Giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank trên toàn quốc.

Tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm tại Hà Nội và TP HCM, Tổng giám đốc Ngô Anh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực và kết quả hoạt động mà các đơn vị kinh doanh đạt được. Trong đó, hoạt động cho vay bán lẻ có kết quả cao nhất, đạt 85% kế hoạch năm. Tiền gửi của tổ chức kinh tế đã có sự tăng trưởng trở lại. 

Đề ra mục tiêu 6 tháng cuối năm 2017, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Đỗ Thanh Sơn yêu cầu các khối quản lý ngành dọc tại trụ sở chính xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn của các CN/PGD; nghiên cứu cải tiến quy trình cho vay và giải ngân để tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn, đồng thời nâng cao năng suất lao động. Về xây dựng sản phẩm, Chủ tịch yêu cầu các đơn vị nghiệp vị tại trụ sở chính phải nghiên cứu một cách đầy đủ và có trách nhiệm hỗ trợ tốt nhất cho các đơn vị kinh doanh về việc ban hành các mức lãi suất khác nhau theo từng sản phẩm và thời hạn phù hợp với nhu cầu thị trường và đối tượng khách hàng; xây dựng chính sách tín dụng có tính cạnh tranh nhưng phải đảm bảo các tiêu chí an toàn, đúng quy định để thu hút khách hàng. Về hoạt động bán lẻ, Chủ tịch yêu cầu rà soát lại các quy trình, quy chế cho vay, lược bỏ những thủ tục mang tính hình thức, không cần thiết, rút ngắn thời gian giải ngân, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn khách hàng Bán lẻ, phục hồi các chỉ tiêu tăng trưởng.

Một số hình ảnh hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 khu vực phía Nam

Trong 6 tháng cuối năm, OceanBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, coi đó là hoạt động quan trọng và ưu tiên hàng đầu của ngân hàng. Mảng kinh doanh bán lẻ vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong các chỉ tiêu kinh doanh. Bên cạnh đó, OceanBank sẽ triển khai từng bước hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017, Chủ tịch HĐTV yêu cầu công tác nhân sự cần tiếp tục được điều chỉnh và kiện toàn để đảm bảo hiệu quả trong công tác kinh doanh, trong đó có việc luân chuyển cán bộ tại các ĐVKD để phát huy năng lực và tạo cơ hôi thăng tiến cho cán bộ.

Lên đầu trang