24/08/2017

Đại hội Chi bộ Khối Tài chính Kế toán Ngân hàng Đại Dương, nhiệm kì 2017-2020

Ngày 18/8 tại Hà Nội, Chi bộ Khối Tài chính Kế toán Ngân hàng Đại Dương tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2017 – 2020.

Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám đốc OceanBank, đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Phó Tổng giám đốc , Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khối TCKT , đồng chí Nguyễn Văn Thông – UV BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Khối Nhân sự - Văn phòng và Truyền thông, Giám đốc Khối Nhân sự và Quản trị văn phòng , đồng chí Bùi Thị Mai Thương- Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng kiêm Phó Giám đốc Khối TCKT  cùng các đồng chí là đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ.

Đồng chí Bùi Thị Mai Thương- Bí thư Chi bộ, Kế toán trưởng kiêm Phó Giám đốc Khối TCKT đã trình bày Báo cáo chính trị kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ Khối TCKT đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy OceanBank giao phó, từng đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu lãnh đạo quần chúng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Khối. Đồng thời, Chi bộ quán triệt đến từng Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn là : Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, kế toán, kho quỹ, Tổ chức, triển khai công tác kế toán nhanh chóng, chính xác và đúng quy định,  theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh/ PGD nhằm hỗ trợ và khuyến khích đơn vị tăng trưởng theo hướng an toàn, bền vững

Đối với công tác Đảng, Chi bộ luôn quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đảng viên thông qua thực hiện các chuyên đề sinh hoạt chính trị tư tưởng, học tập phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, định kỳ đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 01 quần chúng ưu tú vào Đảng, lựa chọn 07 quần chúng ưu tú từ các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên để cử đi học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tiếp nhận 02 đảng viên chính thức từ chi bộ khác chuyển về

Tại Đại hội, đồng chí Ngô Anh Tuấn đã biểu dương những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2017 : về mặt chính trị, Chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo các mặt nghiệp vụ theo đúng chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và của Ngân hàng, quán triệt đến từng Đảng viên thực hiện mục tiêu và định hướng của Ban lãnh đạo ngân hàng trong giai đoạn tái cơ cấu. Về mặt nghiệp vụ, Chi bộ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chuẩn hóa về công tác tài chính kế toán, đảm bảo số liệu và thông tin chuẩn xác, kiểm soát tình hình tài chính của ngân hàng, không để xảy ra thất thoát lãng phí trong quản lý.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chi ủy Chi bộ Khối Tài chính Kế toán tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2020 với các nội dung trọng tâm: Triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào nhiệm vụ cụ thể của Đơn vị, Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận cho mọi cán bộ đảng viên về vai trò và trách nhiệm của mình, Duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt chi ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, Công tác đảng viên: giáo dục, tạo nguồn kết nạp đảng viên; bồi dưỡng kết nạp 05 đảng viên mới; Triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy NHCTVN về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Đại hội đã thông qua kết quả Bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ. Theo đó, 03 đồng chí: Bùi Thị Mai Thương, Ngô Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Thanh Nga đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Chi bộ. Các đồng chí Bùi Thị Mai Thương  và Ngộ Thị Việt Hà được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ Khối TCKT.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

 

Lên đầu trang