29/08/2017

Đại hội Chi bộ Khối Kiểm toán nội bộ, kiểm soát và Tuân thủ ngân hàng Đại Dương, nhiệm kì 2017-2020

Ngày 25/8 tại Hà Nội, Chi bộ Khối Kiểm toán nội bộ, kiểm soát và Tuân thủ ngân hàng Đại Dương tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2017 – 2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Văn Hải – Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng Đại Dương, Bí thư Chi bộ Khối Kiểm toán nội bộ, kiểm soát và Tuân thủ , đồng chí Nguyễn Khắc Hanh – Giám đốc Khối tuân thủ Ngân hàng Đại Dương, cùng các đồng chí là đảng viên, quần chúng ưu tú trong Chi bộ.

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hải đã trình bày Báo cáo chính trị kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đảng nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ Khối Kiểm toán nội bộ, kiểm soát và Tuân thủ đã triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy NHCTVN; chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Ngân hàng Đại Dương ; phát huy hiệu quả quy chế dân chủ và công tác quần chúng nên đã tạo được sự tin tưởng cao vào sự lãnh đạo của tập thể chi bộ và Đảng bộ cấp trên. Về công tác chuyên môn, Chi bộ Khối Kiểm toán nội bộ, kiểm soát và Tuân thủ đã tham mưu, giúp việc, đề xuất, tư vấn cho BĐH và HĐTV về công tác kiểm soát rủi ro pháp lý, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán hoạt động của các Đơn vị kinh doanh trong toàn hệ thống, tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của OceanBank, ; Tư vấn, hỗ trợ về mặt pháp lý cho các Đơn vị trong toàn hệ thống, ; Giám sát từ xa và trực tiếp kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật tại các đơn vị.

 

Đối với công tác Đảng, Tham gia học tập, quán triệt và tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện và chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Ngân hàng Công Thương Việt Nam, các chủ trương, định hướng của OceanBank, nhằm ngăn chặn đẩy lùi “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã lựa chọn 02 quần chúng ưu tú từ các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên để cử đi học các lớp cảm tình Đảng do Đảng ủy NHCTVN tổ chức; dự kiến phát triển 01 Đảng viên mới, đồng thời tiếp tục phân công các Đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, đính hướng và giáo dục các quần chúng ưu tú, tích cực làm nguồn lực phát triển Đảng viên mới cho những năm tiếp theo

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chi ủy Chi bộ Khối Kiểm toán nội bộ, kiểm soát và Tuân thủ tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2020 với các nội dung trọng tâm: Trên 100% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;Trong nhiệm kỳ kết nạp được 03 Đảng viên mới;Triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy NHCTVN về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa. Về hoạt động kinh doanh, Chi bộ sẽ tiếp tục , phát huy vai trò trách nhiệm nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt kế hoạch được thông qua. Tham gia ý kiến với lãnh đạo, Đảng ủy cấp trên tiếp tục củng cố, kiện toàn nhân sự tại đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện có hiệu quả trong hoạt động.

Đại hội đã thông qua kết quả Bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ. Theo đó, 03 đồng chí: Bùi Văn Hải, Nguyễn Khắc Hanh, Đào Thị Kim Thoa  đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BCH Chi bộ. Các đồng chí Bùi Văn Hải và Nguyễn Khắc Hanh được Đại hội tín nhiệm bầu lại làm Bí thư Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ Khối Kiểm toán nội bộ, kiểm soát và Tuân thủ.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Lên đầu trang