03/06/2019

OceanBank thông báo hướng dẫn chuyển đổi tài khoản lương sang tài khoản thanh toán

Kể từ ngày 03/06/2019, OceanBank thực hiện chuyển đổi loại tài khoản nhận lương CBNV OceanBank từ loại tài khoản chuyên dùng sang loại tài khoản thanh toán. Sau khi chuyển đổi, quy định sử dụng tài khoản lương thực hiện theo quy định mở và sử dụng tài khoản thanh toán của OceanBank và theo quy định của pháp luật. Các đơn vị giao dịch của OceanBank trên toàn quốc hướng dẫn chi tiết các thủ tục: đóng tài khoản lương (theo đề nghị của CBNV, nếu có), chuyển tiền, đăng ký thay đổi tài khoản trả nợ, đăng ký các dịch vụ tiện ích kẻm theo…theo quy định của OceanBank.

Để biêt thêm chi tiết: liên hệ số hotline của các đơn vị giao dịch OceanBank ti đây 

 

Lên đầu trang