15/04/2020

OceanBank Chi nhánh Hải Dương thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá Khoản vay của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nội

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương- Chi nhánh Hải Dương thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá Khoản vay cụ thể như sau:

1. Thông tin Tài sản đấu giá

Nội dung bán đấu giá: Khoản vay của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nội.

Giá khởi điểm: Tổng nghĩa vụ trả nợ tại OceanBank tại thời điểm bán đấu giá (tạm tính đến ngày 20/03/2020 là: 503.263.613.954 VND).

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá

Mọi tổ chức bán đấu giá đều được tham gia theo tiêu chí dưới đây:

Tiêu chí: Phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do CN Hải Dương quyết định, cụ thể như sau:

STT

TIÊU CHÍ BẮT BUỘC

YÊU CẦU

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của OceanBank

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết

Có cơ sở vật chất và hệ thống thông tin phục vụ đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm, uy tín

Có năng lực, trách nhiệm, uy tín trong bán đấu giá. Có kinh nghiệm trong hoạt động đấu giá 10 năm trở lên và có ít nhất 04 đấu giá viên.

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Theo quy định tại Thông tư số: 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính và thỏa thuận giữa 2 bên.

- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng OceanBank.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Chú ý: không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được OceanBank lựa chọn).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hải Dương. Địa chỉ: Số 199 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, TP Hải Dương.

Mọi vấn đề liên hệ: Ông Lê Ngọc Huy, chức vụ: Phó Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp – Chi nhánh Hải Dương.

Điện thoại: 0983421984

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Hải Dương mong được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

 

Lên đầu trang