15/04/2020

OceanBank thông báo miễn/giảm phí dịch vụ chuyển tiền trong nước

Thực hiện chỉ đạo của NHNN tại Công văn số  2342/NHNN-TT ngày 31/03/2020 về việc yêu cầu các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua Hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng cho khách hàng, từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020, OceanBank Miễn/giảm phí dịch vụ chuyển tiền trong nước như sau:

- Dịch vụ chuyển tiền trong nước tại quầy bằng VND: điều chỉnh giảm mức phí bao gồm tỷ lệ phí, mức phí tối thiểu và tối đa.

- Dịch vụ Ngân hàng Điện tử Easy Coporate Banking của Khách hàng tổ chức : miễn, giảm phí dịch vụ chuyển tiền trong nước.

Chi tiết danh mục miễn/giảm phí dịch vụ chuyển tiền trong nước được quy định như sau : 

Phí dịch vụ chuyển tiền ưu đãi áp dụng cho khách hàng cá nhân

Phí dịch vụ chuyển tiền ưu đãi áp dụng cho khách hàng tổ chức

Hết thời hạn trên, các mức phí dịch vụ chuyển tiền trong nước nêu tại thông báo  này được áp dụng theo Biểu phí dịch vụ chung của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Lên đầu trang