21/04/2020

Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm giữa OceanBank và Khách hàng Cá nhân

Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm giữa OceanBank và Khách hàng Cá nhân :

I.         Thủ tục gửi tiền tiết kiệm

1.        Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu gửi tiền của khách hàng:

-        Khách hàng (KH) trực tiếp đến quầy giao dịch của OceanBank gặp Giao dịch viên (GDV), xuất trình giấy tờ xác minh thông tin và đề nghị gửi tiền tiết kiệm.

-        GDV tư vấn và cung cấp thông tin về quy định tiền gửi tiết kiệm (TGTK), điều kiện giao dịch chung cho KH biết và lựa chọn loại hình tiền gửi phù hợp với nhu cầu. GDV tư vấn KH thực hiện xác thực số điện thoại để nhận thông tin và tra cứu TGTK tại OceanBank.

2.        Bước 2. Hạch toán gửi tiền:

-        GDV hỗ trợ KH lập “Phiếu gửi tiền tiết kiệm”, sau đó hướng dẫn KH kiểm tra lại thông tin, ký và ghi rõ họ tên vào phần dành cho KH trên “Phiếu gửi tiền tiết kiệm”.

-        GDV chuyển chứng từ cho Nhân viên Ngân quỹ (NVNQ) thực hiện thu tiền mặt nếu KH gửi tiết kiệm bằng tiền mặt hoặc hạch toán trích tiền từ Tài khoản thanh toán (TKTT) của KH/tất toán tài khoản tiết kiệm cũ của KH để gửi tiết kiệm bằng chuyển khoản.

3.        Bước 3. Phát hành Thẻ tiết kiệm (TTK) cho KH:

-        Sau khi Cán bộ kiểm soát (CBKS) phê duyệt thông tin khoản TGTK trên hệ thống, GDV in thông tin của khoản TGTK lên TTK đảm bảo trùng khớp với thông tin trên các chứng từ gửi tiền của KH.

-        TTK phải có chữ ký xác nhận đầy đủ của GDV, CBKS và trình Cấp có thẩm quyền ký phê duyệt, đóng dấu theo đúng quy định của OceanBank.

-        GDV trả cho KH: TTK; 01 liên chứng từ gửi tiền có in thông tin từ hệ thống phần mềm của Oceanbank và Lưu chứng từ của Ngân hàng theo quy định của OceanBank.

-        Trước khi rời khỏi quầy giao dịch, KH cần kiểm tra các thông tin trên TTK, nếu phát hiện sai sót phải thông báo ngay cho Ngân hàng để xử lý.

II.     Thủ tục chi trả tiền gửi tiết kiệm

1.        Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu rút tiền của KH:

-        KH trực tiếp đến quầy giao dịch xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin, TTK cho GDV.

-        GDV kiểm tra thông tin trên TTK, thông tin KH và thông tin khoản TGTK trên hệ thống phần mềm Ngân hàng đảm bảo chính xác, hợp pháp, hợp lệ.

2.        Bước 2. Hạch toán chi trả:

-        GDV hỗ trợ KH lập Phiếu rút tiền tiết kiệm, in Phiếu tính lãi chuyển KH kiểm tra lại thông tin số tiền gốc, lãi, phương thức tất toán, ký vào phần dành cho KH trên chứng từ.

-        GDV hạch toán tất toán TGTK bằng tiền mặt hoặc trả vào TKTT của KH, sau đó tiến hành in, ký chứng từ; chuyển hồ sơ, chứng từ cho CBKS.

-        CBKS kiểm soát hồ sơ, chứng từ tất toán đảm bảo chính xác, thực hiện phê duyệt giao dịch, ký kiểm soát, sau đó trả lại hồ sơ, chứng từ cho GDV.

-        Nếu KH yêu cầu chi trả bằng tiền mặt, GDV hướng dẫn KH đến quầy của NVNQ để nhận tiền theo đúng chứng từ đã được hạch toán và kiểm soát.

3.        Bước 3. Trả chứng từ cho KH và lưu chứng từ của Ngân hàng:

-        GDV trả cho KH: 01 liên Phiếu rút tiền tiết kiệm có in thông tin từ hệ thống phần mềm của Oceanbank, 01 Phiếu tính lãi;

-        Lưu chứng từ của Ngân hàng theo quy định.

Lưu ý: Các trường hợp gửi, chi trả đặc thù và các thủ tục giao dịch khác Quý khách thực hiện theo hướng dẫn tại Quầy giao dịch của OceanBank.

 

Lên đầu trang