06/01/2021

Khách hàng trúng thưởng chương trình “Ngày mua sắm trực tuyến cùng thẻ NAPAS”

Từ ngày 07/12/2020, chương trình khuyến mại “Ngày mua sắm trực tuyến cùng thẻ NAPAS” đã chính thức kết thúc. Chương trình đã xác định được Khách hàng may mắn  nhận được giải thưởng  hấp dẫn của chương trình.

TÊN KH
TRÚNG THƯỞNG

SỐ THẺ

GIẢI THƯỞNG

GIÁ TRỊ GIẢI (VND)

HẠNG MỤC GIẢI

Vũ Hồng Nhung

970414______2362

Giải Ba  SL

1,000,000

Số lượng giao dịch nhiều nhất

“Ngày mua sắm trực tuyến cùng thẻ NAPAS” là chương trình ưu đãi do OceanBank phối hợp với Công ty Cô phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) triển khai dành cho chủ thẻ nội địa của OceanBank khi giao dịch thanh toán thành công trên các trang thương mại điện tử thông qua cổng thanh toán trực tuyến NAPAS. Theo đó, từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020, Khách hàng có tổng số lượng giao dịch nhiều nhất hoặc giá trị giao dịch thanh toán trực tuyến cao nhất (được ghi nhận thành công) bằng 01 (một) số thẻ nội địa của OceanBank qua cổng NAPAS sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng với giá trị lên tới 25.000.000 VND vào tài khoản thanh toán.

OceanBank xin chúc mừng Khách hàng trúng thưởng của chương trình “Ngày mua sắm trực tuyến cùng thẻ NAPAS”!

Lên đầu trang