13/01/2021

OceanBank tổ chức trao bằng thi đua khen thưởng cho các đơn vị trong hệ thống

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021, OceanBank đã tổ chức trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với đơn vị trong hệ thống.

Trong năm 2020, HĐTV và Ban điều hành OceanBank ghi nhận những thành tích của các tập thể trong việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh. Dựa trên nguyên tắc công bằng và minh bạch, Hội đồng thi đua khen thưởng đã phân tích, đánh giá kết quả công tác của các đơn vị, nhằm xét chọn danh hiệu thi đua của các đơn vị trong hệ thống OceanBank. Kết quả, có 13 danh hiệu Đơn vị đặc biệt xuất sắc được trao cho : Khối Quản lý nợ có vấn đề, Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Khối Thẩm định tín dụng, Khối Tuân thủ, CN TP HCM, CN Bình Dương, CN Đồng Nai, CN Cần Thơ, CN Quy Nhơn, CN Thanh Hóa, CN Hải Dương, PGD Tân Bình, PGD Gò Vấp. Có 14 đơn vị đạt danh hiệu Hoàn thành tốt là : Khối Nguồn vốn Đầu tư, Khối Khách hàng Bán lẻ, Khối Tài chính Kế toán, Khối Nhân sự và Quản trị Văn phòng, Chi nhánh Cà Mau, Chi nhánh Bắc Giang, Chi nhánh Nha Trang, PGD Âu Cơ, PGD Đào Tấn, PGD Nguyễn Trường Tộ, PGD Phú Nhuận, PGD Nguyễn Siêu, PGD Nguyễn Lương Bằng, PGD Mạo Khê. Có 11 danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 13 danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được trao cho các đơn vị đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

Trong năm qua, OceanBank đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp và Ngành ngân hàng phát động, đẩy mạnh các hoạt động thi đua để động viên cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống nêu cao ý thức tự giác, phát huy tối đa khả năng và sự sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban lãnh đạo Ngân hàng giao phó.

 

Lên đầu trang