31/05/2022

MB và OceanBank triển khai các thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác toàn diện

Được sự chấp thuận chủ trương của Chính phủ và NHNN trong việc tái cơ cấu OceanBank, ngày 26/5/2022, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OB) đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác toàn diện giữa hai ngân hàng.

Những lĩnh vực quan trọng được MB và OceanBank ưu tiên triển khai hợp tác trên cơ sở đáp ứng đúng các quy định pháp luật hoặc theo chỉ đạo, chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

-         Hợp tác phát triển các hoạt động kinh doanh chính: phát triển dư nợ tín dụng; Hợp tác bán chéo, bán thêm các SPDV về tín dụng, thẻ, huy động, kinh doanh ngoại tệ, kiều hối, bancas; tăng cường hoạt động trên thị trường vốn…;

-         Hợp tác phát triển nguồn vốn, thanh khoản và các hoạt động kinh doanh khác: MB hỗ trợ OB phát triển khách hàng, đối tác; giao dịch TTQT; thiết lập quan hệ với các định chế tài chính; Tư vấn, hỗ trợ xây dựng quy trình sản phẩm kinh doanh, chính sách tín dụng; xử lý thu hồi nợ…;

-         Hợp tác chuyển giao, xây dựng các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin: với thế mạnh vượt trội về công nghệ thông tin cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, MB sẽ hỗ trợ OceanBank để từng bước hiện đại hóa hệ thống và hạ tầng CNTT. MB sẵn sàng triển khai số lượng nhân sự lên tới 200 cán bộ & kĩ sư công nghệ; đồng thời sẵn sàng các nguồn lực về trang thiết bị, cơ sở vật chất phần cứng để nâng cấp kĩ thuật về hạ tầng, an ninh bảo mật hệ thống CNTT; xây dựng hệ thống core banking mới cho OceanBank…

-         Hợp tác về Nhân sự và các hạng mục khác: để đáp ứng những yêu cầu của việc điều phối triển khai công tác hợp tác, MB và OceanBank thành lập Ủy ban điều phối chung. Nhân sự chuyên trách và kiêm nhiệm của Ủy ban sẽ tham gia đào tạo, triển khai trực tiếp các mảng nghiệp vụ hơp tác.

MB và OceanBank ký thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác toàn diện là bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai hợp tác giữa 2 ngân hàng. Đây cũng là bước đệm chuẩn bị cho đề án tái cơ cấu OceanBank chính thức được chấp nhận. Việc triển khai những nội dung hợp tác kinh doanh sẽ giúp OceanBank giảm lỗ lũy kế trong thời gian chưa chuyển giao; góp phần cải thiện thu nhập người lao động, tạo khí thế mới trong không khí làm việc của CBNV OceanBank./.

Lên đầu trang