25/10/2022

Gửi tiết kiệm online tại OceanBank - Ưu đãi lãi suất tới 0,3%

Với mong muốn khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử đồng thời mang thêm lợi ích cho khách hàng trong quá trình sử dụng các kênh này, OceanBank tặng ưu đãi tới 0,3% khi Khách hàng gửi tiền online qua kênh Ngân hàng điện tử (áp dụng với một số kỳ hạn gửi tiền: Chi tiết).

Ưu điểm của sản phẩm tiền gửi online:

-       Giao dịch 24/7 qua các kênh online của OceanBank: Easy OceanBank Mobile/ Easy Internet Banking

-       Không cần đến Điểm giao dịch của OceanBank. 

-       Loại hình gửi tiền phong phú. 

-       Được cầm cố để vay vốn, bảo lãnh,....

Một số lưu ý về tiền gửi tiết kiệm online:

-       OceanBank không phát hành thẻ tiết kiệm. Khách hàng có thể tra cứu thông tin trực tiếp trên ứng dụng Easy OceanBank Mobile hoặc yêu cầu OceanBank hỗ trợ xác nhận sở hữu tiền gửi. 

-       Khách hàng không được chuyển giao quyền sở hữu hay ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan. 

-       Khách hàng chỉ được chi trả thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng mở tại OceanBank 

-       Các giao dịch Gửi/ Rút tiền Tiết kiệm Online được thực hiện trong ngày nghỉ, ngày lễ sẽ được hệ thống OceanBank ghi nhận vào ngày làm việc tiếp theo.

-       Không áp dụng rút trước hạn 1 phần gốc.

Lên đầu trang