01/03/2023

OceanBank tổ chức Hội nghị thúc đẩy hoạt động kinh doanh phía Nam năm 2023

Ngày 24/2 tại Ban Đại diện Miền Nam, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) tổ chức Hội nghị Thúc Đẩy hoạt động kinh doanh khu vực phía Nam năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội Đồng Thành Viên, Tổng Giám đốc, đồng chí Nguyễn Hoài Đức – Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc, cùng toàn thể các đồng chí là Ban Kiểm soát, Lãnh đạo các đơn vị tại Trụ sở chính, Giám đốc Chi nhánh/Phòng Giao dịch khu vực miền Nam.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Anh Tuấn – Chủ tịch HĐTV OceanBank phát biểu chỉ đạo những mục tiêu kinh doanh năm 2023 đó là: Tiếp tục giữ vững và ổn định hệ thống, ổn định thanh khoản trên cơ sở có giải pháp dự phòng cho hệ thống, đảm bảo hoạt động kinh doanh được thông suốt, chủ động nắm bắt và dự báo diễn biến thị trường tài chính; tiếp tục phát triển kinh doanh, quản trị được rủi ro, phát triển và cải thiện hiệu quả hoạt động dịch vụ.

Về hoạt động kinh doanh: Chủ tịch HĐTV yêu cầu các trưởng đơn vị kinh doanh cần phải nỗ lực hơn nữa, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh với tiêu chí lấy khách hàng làm trọng tâm kinh doanh; gắn công tác điều hành với số liệu tài chính, các số liệu KPI của đơn vị để phân bố nguồn lực hướng tới phát triển toàn diện trong công việc, xây dựng các chương trình ưu đãi để phát triển khách hàng.

Về yếu tố nhân sự: Ngân hàng đang trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh vì vậy các bộ phân chức năng cần phối hợp đào tạo cán bộ để đẩy mạnh hiệu quả công việc và xây dựng tập thể đoàn kết; từng bước tái cơ cấu bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô hoạt động; tăng cường lực lượng nhân sự trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện luân chuyển cán bộ để tối ưu hóa nguồn lực lao động theo mục tiêu kinh doanh và quản trị rủi ro

Trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị đã lắng nghe ý kiến của các Giám đốc Chi nhánh/Phòng Giao dịch cấp 1, cấp 2 lớn, cấp 1 nhỏ trình bày cụ thể về những vướng mắc đang gặp phải và trao đổi những phương án giải quyết khả thi. Tổng Giám đốc Trần Trung Dũng yêu cầu các ĐVKD tập trung tăng trưởng quy mô của hoạt động cốt lõi là huy động và cho vay; thu hồi và xử lý nợ có vấn đề đồng thời giải quyết các vấn đề có liên quan đển thẩm định tài sản.

Tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Ngô Anh Tuấn yêu cầu các ĐVKD tại miền Nam tiến hành họp chuyên đề để xác định mục tiêu, số liệu kinh doanh, mục tiêu phấn đấu của đơn vị mình từ đó triển khai hoạt động kinh doanh ngay những ngày đầu năm. Trong thời gian tới đội ngũ lao động và lực lượng nhân sự tại các ĐVKD cũng sẽ được sắp xếp lại nhằm nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh tại miền Nam.

Lên đầu trang