09/03/2023

Điều chỉnh dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS

Kể từ ngày 10/3/2023, OceanBank áp dụng gửi tin nhắn biến động số dư cho giao dịch từ 50.000 VND trở lên (Tất cả các giao dịch thẻ VISA OceanBank vẫn được gửi SMS biến động số dư bình thường).

Khách hàng vẫn nhận được các thông báo giao dịch với giá trị dưới 50.000 VND từ thông báo OTT của ứng dụng Easy OceanBank Mobile (EOM). Việc tra cứu giao dịch có thể dễ dàng thực hiện trên ứng dụng EOM, dịch vụ Easy Internet Banking (https://ib.oceanbank.vn/), hoặc trực tiếp tại các quầy giao dịch.

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1800 58 88 15 (miễn phí cuộc gọi) hoặc đến chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất.

Lên đầu trang