13/03/2023

OceanBank tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh quý I năm 2023

Trong tháng 3/2023, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh quý I năm 2023 tại Chi nhánh Đà Nẵng, Chi nhánh Quảng Ngãi, Chi nhánh Nha Trang, Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Quy Nhơn, Chi nhánh Cà Mau. Đoàn công tác do Chủ tịch HĐTV Ngô Anh Tuấn và Tổng Giám đốc Trần Trung Dũng chủ trì, cùng các đồng chí là Lãnh đạo các đơn vị kinh doanh, đơn vị nghiệp vụ tại trụ sở chính.

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tóm tắt số liệu kinh doanh thực hiện đến 28/02/2023 tại các Chi nhánh, bao gồm thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cùng với giải pháp Chi nhánh đề xuất lên Ban Lãnh đạo Ngân hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng giám đốc Trần Trung Dũng đã yêu cầu các Chi nhánh điều chỉnh phương thức hoạt động để phù hợp với định hướng, nghiên cứu thị trường cụ thể tại địa phương cũng như phù hợp với định hướng, mô hình mới của Ngân hàng. Tổng Giám đốc yêu cầu BLĐ Chi nhánh phân tích cơ sở dữ liệu  thị trường, tận dụng thế mạnh từ địa bàn, từ đó chuẩn bị nguồn lực, nhân lực thành lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ kinh doanh thích hợp với đơn vị.

Về hoạt động kinh doanh, Tổng Giám chỉ đạo các Chi nhánh quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hướng đến hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh doanh ngay từ Quý I trên cơ sở lấy khách hàng làm trọng tâm kinh doanh, thay đổi phương thức tiếp cận để phù hợp với tâm lý khách hàng; phát triển khách hàng mới tại địa phương; xây dựng các chương trình ưu đãi chung/ưu đãi dành cho các nhóm khách hàng đặc thù để ổn định và phát triển lượng khách hàng đến với ngân hàng. Về phương thức triển khai, các Chi nhánh cần tập trung tăng trưởng quy mô hoạt động huy động và cho vay song song với thu hồi và xử lý nợ; nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng; nghiên cứu xây dựng cơ chế chủ động điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với thị trường đi đôi với việc quản trị rủi ro.

Về yếu tố nhân sự: Ngân hàng đang trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh vì vậy các bộ phân chức năng cần phối hợp đào tạo cán bộ để đẩy mạnh hiệu quả công việc và xây dựng tập thể đoàn kết; từng bước tái cơ cấu bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với quy mô hoạt động; tăng cường lực lượng nhân sự trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh theo nhu cầu của đơn vị, đồng thời thực hiện luân chuyển cán bộ để tối ưu hóa nguồn lực lao động theo mục tiêu kinh doanh và quản trị rủi ro.

Dự kiến trong tháng 3, Đoàn công tác sẽ tiếp tục triển khai họp chuyên đề tại các ĐVKD trên toàn hệ thống, bám sát mục tiêu chú trọng và triển khai hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, thực chất, bền vững.

Lên đầu trang