11/04/2023

Các Chi nhánh OceanBank tiếp tục tổ chức Hội nghị thúc đẩy kinh doanh

Trong các ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4, năm 2023, một số Chi nhánh trong hệ thống OceanBank tiếp tục tổ chức Hội nghị kinh doanh nhằm định hướng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong các quý 2, quý 3, quý 4 với mục tiêu sẽ cán đích thành công, hoàn thành chỉ tiêu doanh doanh cả năm.

Theo đó, các chi nhánh OceanBank Bắc Giang, Thái Bình, Vinh và Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Hội nghị kinh doanh. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo thuộc Hội đồng thành viên, Ban Điều hành ; Lãnh đạo các Khối kinh doanh thuộc Trụ sở chính; Ban Giám đốc và CBNV tại các Chi nhánh.

Tại Chi nhánh Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giam đốc đã ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của chi nhánh trong năm 2022 và Quý 1 năm 2023. Chi nhánh Bắc Giang đã có bứt phá về hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng quy mô, gia tăng doanh số bán chéo sản phẩm và có kết quả xuất sắc trong thu hồi nợ, huy động cuối kỳ và dư nợ nhóm 1 cuối kỳ.

Để tăng trưởng ổn định và bền vững, đồng chí Nguyễn Hoài Đức yêu cầu CN Bắc Giang cần đặc biệt chú ý phương pháp lập và triển khai kế hoạch ; xây dựng và giao chỉ tiêu; định kỳ tổng kết đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh.

Tại Chi nhánh Thái Bình, Tổng Giám đốc Trần Trung Dũng trực tiếp chỉ đạo Hội nghị. Căn cứ vào kết quả hoạt động của Chi nhánh trong nhiều năm trước đây và cập nhật đến Quý 1 năm 2023, Tổng Giám đốc cho rằng, thị phần của Chi nhánh đang chủ yếu ở lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Để khai thác được tiềm năng của thị trường, yêu cầu Chi nhánh Thái Bình cần có giải pháp để mở rộng quy mô, bám sát địa bàn để tìm ra phân khúc phù hợp và tính đến các giải pháp may đo sản phẩm, để đáp ứng được đặc điểm và nhu cầu của khách hàng tại địa phương. Một nhiệm vụ quan trọng khác đối với Ban lãnh đạo Chi nhánh là cần có những giải pháp thực tế để nâng cao năng suất lao động của CBNV.

Tại Chi nhánh Thanh Hóa, đồng chí Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV và đồng chí Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc trực tiếp tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo của chi nhánh về kết quả kinh doanh quý 1, 2023 có một số điểm nổi bật như: thành tích tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu tổng huy động đạt trên 105%; lợi nhuận sau thuế đạt tỉ lệ hoàn thành là gần 130%. Trong phạm vi thời gian 4 năm trở lại đây, CN Thanh Hóa luôn ở trong Top đầu về hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt, kết quả dư nợ bình quân trên mỗi cán bộ tín dụng tại CN luôn ở mức cao trong line KHDN OceanBank.

Đánh giá về kết quả hoạt động của CN Thanh Hóa, các đồng chí lãnh đạo cho rằng, trong thời gian qua, tập thể Chi nhánh đã rất nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, Chi nhánh không nên bằng lòng với chính mình mà cần tiếp tục tập trung tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh để phấn đấu theo kịp các ngân hàng khác trên thị trường.

Chỉ đạo cụ thể tại CN Thanh Hóa, đồng chí Tổng Giám đốc Trần Trung Dũng nhấn mạnh đến công tác Huy động vốn. Bởi tuy đã có kết quả khả quan trong huy động vốn nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thị trường. Chi nhánh Thanh Hóa cần chung tay thực hiện những bước đi cụ thể, thực chất, góp phần vào tiến trình phát triển chung của toàn hệ thống. Theo đó, việc tập trung thúc đẩy tăng trưởng Casa, giao dịch ngoại tệ, mở LC...cần được chú trọng triển khai để khai thác tốt tiềm năng thị trường và phát huy khả năng của Chi nhánh.

Tại Chi nhánh Vinh: đồng chí Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV, đồng chí Trần Trung Dũng trực tiếp chỉ đạo Hội nghị. CN Vinh là đơn vị có nguồn nhân sự mạnh, đầy đủ và ổn định, cùng với cơ sở hạ tầng tốt. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của CN Vinh, Ban lãnh đạo cho rằng:Thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung là điểm sáng của khu vực bắc trung bộ. Tiềm năng thị trường tại địa phương là rất to lớn với nhiều lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch và hạ tầng… Tuy nhiên, quy mô và hiệu quả của chi nhành chưa tương xứng với tiềm năng. Hiệu suất của CBNV và phòng giao dịch trực thuộc còn kém, mặc dù một số PGD đã có quá trình hoạt động kinh doanh hơn 10 năm trên địa bàn.

Chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ để thúc đẩy kinh doanh, Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc yêu cầu CN Vinh bám sát và phân tích thị trường, tìm ra phân khúc phù hợp, lựa chọn khách hàng mục tiêu; có đề xuất về xây dựng sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng. Gắn công tác quản trị tài chính với kế hoạch kinh doanh...Để gia tăng hiệu quả kinh doanh, Chi nhánh Vinh cần chú trọng xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh dài hạn, cân đối cơ cấu huy động với cơ cấu tín dụng và tập trung khai thác một số lĩnh vực cho vay để tối ưu chi phí và lợi nhuận.

Tại Chi nhánh Hà Tĩnh: Báo cáo tình hình hoạt động của CN Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thế Hoàng, Phó TGĐ phụ trách CN biểu dương 4 điểm sáng, đó là: Mức độ hoàn thành của đơn vị từ năm 2020 đến nay đang trên đà đi lên; Số dư tăng trưởng gấp đôi so với năm trước; Chất lượng tín dụng tốt, không có nợ xấu phát sinh; CBNV Chi nhánh gắn kết, các hoạt động văn hóa doanh nghiệp được chú trọng.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV đã chỉ đạo định hướng kinh doanh của CN trong thời gian tới. Năm 2022, CN Hà Tĩnh đạt thành tích tốt, nhưng Quý 1, 2023, tất cả chỉ số cơ bản giảm so với thời điểm 31.12.2023. 4 nhiệm vụ trọng tâm mà CN Hà Tĩnh cần tập trung nỗ lực triển khai là: Công tác nhân sự; Công tác đảm bảo thanh khoản, trong đó thực hiện tốt huy động vốn và đẩy mạnh Casa; Tăng cường phân khúc khách hàng DN; Nhanh chóng sắp xếp mô hình hoạt động theo chủ trương mô hình giao dịch môt cửa và tăng cường nhân sự cho kinh doanh.

Đồng chí Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc nêu ra những vấn đề cơ bản: vai trò của Kế toán trưởng Chi nhánh và các cán bộ bộ phận back đối với hoạt động kinh doanh của đơn vị. CN Hà Tĩnh cần có cái nhìn tổng thể để định vị được chi nhánh đang ở vị trí nào trong bảng phân tích hiệu quả hoạt động của toàn hàng. Để từ đó có đánh giá đúng đắn và tìm ra hướng đi thích hợp. Với tiềm năng thị trường, CN Hà Tĩnh cần có kế hoạch và phương án tăng cường mảng cho vay và dịch vụ khách hàng doanh nghiệp gắn với việc giao chỉ tiêu đến từng cán bộ và phòng ban

Tham dự Hội nghị triển khai kinh doanh tại các chi nhánh cùng Ban lãnh đạo, các khối Trụ sở chính như Thẩm định, Nhân sự, KHDN, KH Bán lẻ, Tài chính kế toán..., đã tiếp thu những ý kiến của đơn vị để nghiên cứu, hoàn thiện và bổ sung phát triển sản phẩm dịch vụ; cơ chế chính sách; hạc mức va quy trình thẩm định phê duyệt….Các đề xuất, kiến nghị của CN đều được Ban lãnh đạo giao khối chuyên môn Trụ sở chính nghiêm túc xem xét và khẩn trương có phương hướng hỗ trợ. Mục đích là ưu tiên và tăng cường tối đa mọi nguồn lực và điều kiện để Đơn vị kinh doanh có thể áp dụng triển khai và phát huy được để phát triển kinh doanh.

Lên đầu trang