27/04/2023

OceanBank thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo nghị định 31 của Chính Phủ & Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. OceanBank đăng ký và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận là một trong các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2023, như sau:

+       Hạn mức hỗ trợ lãi suất của OceanBank:

Hiện nay, hạn mức hỗ trợ lãi suất năm 2023 của Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) là 8.740.000.154 đồng, do đó cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất (HTLS) từ ngân sách nhà nước (NSNN) theo Nghị định số 31.

+       Đối tượng khách hàng được hỗ trợ lãi suất: Khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

-      Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

-      Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

+       Điều kiện được hỗ trợ lãi suất:

-      Khách hàng đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của OceanBank và pháp luật.

-      Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất.

-      Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng VND, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

+       Thời hạn được hỗ trợ lãi suất: Tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa OceanBank và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất OceanBank được phê duyệt, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

+       Mức lãi suất hỗ trợ: 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian được hỗ trợ lãi suất.

OceanBank chủ động tiếp cận, đồng hành, hướng dẫn khách hàng, nhất là các khách hàng thuộc đối tượng và đang có dư nợ thuộc ngành, lĩnh vực được HTLS để khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục được HTLS theo quy định.

OceanBank cam kết triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 và Thông tư số 03 công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định vì mục tiêu góp phần nhanh chóng phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước.

Chi tiết liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1800 58 88 15 (miễn phí cuộc gọi) hoặc đến các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch OceanBank trên toàn quốc.

Lên đầu trang