27/04/2023

Hội nghị Triển khai Hoạt động Kinh doanh tại khu vực miền Nam

Trong tháng 4/2023, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Đồng Nai. Đoàn công tác do Chủ tịch HĐTV Ngô Anh Tuấn và Tổng Giám đốc Trần Trung Dũng chủ trì, cùng các đồng chí là Lãnh đạo các đơn vị kinh doanh, đơn vị nghiệp vụ tại Chi nhánh.

Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe báo cáo kinh doanh tại các Chi nhánh, bao gồm thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cùng với giải pháp Chi nhánh đề xuất lên Ban Lãnh đạo Ngân hàng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Trần Trung Dũng yêu cầu các ĐVKD xây dựng chiến lược kinh doanh chi tiết của đơn vị mình, bám sát, tận dụng lợi thế chủ quan và khách quan nhằm khai thác tối đa tiềm năng tại địa bàn mình; Tổng giám đốc cũng chỉ đạo các ĐVKD thực hiện chiến lược kinh doanh lâu dài đồng thời đẩy mạnh triển khai các gói sản phẩm cho vay; các khối ngành dọc cần  phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ, thiết kế các sản phẩm dịch vụ hiện đại, nhiều tính năng, tinh gọn để gia tăng lượng KH sử dụng dịch vụ Ngân hàng; thành lập các tổ nghiệp vụ hỗ trợ kịp thời, tối đa cho ĐVKD trong quá trình nghiệp vụ tín dụng. Với những lợi thế sẵn có, ĐVKD được yêu cầu đặt ra mục tiêu tăng trưởng mạnh về quy mô huy động, dư nợ để tăng định biên nhân sự cho các phòng kinh doanh.

OceanBank đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới của hệ thống, trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng cũng có nhiều cơ hội và thuận lợi từ những thành tựu đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, các ĐVKD trên toàn hệ thống sẽ tận dụng được cơ hội, thời cơ, quyết tâm xây dựng và phát triển hệ thống ổn định, toàn diện, sẵn sàng chuyển mình, hội nhập trong tương lai.

Lên đầu trang