08/05/2023

OceanBank tổ chức Lễ bổ nhiệm nhân sự tháng 4/2023

Ngày 6/5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý tại Trụ sở chính.  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngô Anh Tuấn cùng các Ông, Bà là Thành viên HĐTV, BĐH, cán bộ quản lý tại TSC đã tham dự buổi lễ.

Thời gian qua, OceanBank đã đổi mới mạnh mẽ công tác nhân sự, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp để triển khai hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực, từng bước thực hiện tái cơ cấu.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Giám đốc Khối Nhân sự và Quản trị Văn phòng đã đọc quyết định bổ nhiệm/điều chuyển và bổ nhiệm đối với 10 cán bộ tại Trụ sở chính. Theo đó: đồng chí Vũ Hồng Nhung được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối NHBL; đồng chí Nguyễn Văn Định được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối KHDN; đồng chí Lê Thị Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung Tâm CNTT; đồng chí Phạm Chung Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung Tâm CNTT và các cán bộ khác được bổ nhiệm/điều chuyển và bổ nhiệm tại TSC.

Các đồng chí mới được bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; luôn năng động, sáng tạo, nhạy bén, tận tâm với công việc; không ngừng nỗ lực, thúc đẩy đổi mới có hiệu quả; có năng lực thực tiễn quản lý, điều hành; có kỹ năng xây dựng, phát triển các mối quan hệ phục vụ công tác; có uy tín cao đối với Lãnh đạo, đồng nghiệp; có năng lực, triển vọng phát triển lên vị trí cao hơn và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các cương vị công tác khác nhau.

Thay mặt cho các cán bộ được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Định – Tân Giám đốc Khối KHDN bày tỏ sự vinh dự, lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của BLĐ OceanBank, đồng thời hứa sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được BLĐ tin tưởng giao phó, góp sức vào tiến trình tái cơ cấu chuyển mình của cả hệ thống OceanBank.

Lên đầu trang