15/06/2023

“Dạo Grab cùng Đại Dương”: giảm 50% dịch vụ GrabFood, GrabMart, GrabCar

Từ nay đến 07/9/2023, OceanBank hợp tác cùng Grab triển khai chương trình “Dạo Grab cùng Đại Dương” với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho Khách hàng OceanBank.

Theo đó, Khách hàng nhận ưu đãi giảm 50% các dịch vụ GrabFood, GrabMart, GrabCar khi thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa OceanBank. Cụ thể như sau:

TT

Mã ưu đãi

Nội dung ưu đãi

Thời gian
áp dụng

Số lượt áp dụng
/Khách hàng

I. Giai đoạn 1 (Từ ngày 09/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023)

1

OBFOOD50

Giảm 50.000 VND khi thanh toán dịch vụ GrabFood có giá trị tối thiểu 100.000 VND

Từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trong thời gian chương trình

1 lượt/ngày &
4 lượt/giai đoạn

2

OBMART50

Giảm 50.000 VND khi thanh toán dịch vụ GrabMart có giá trị tối thiểu 100.000 VND

Thứ 7, chủ nhật
hàng tuần trong
thời gian chương trình

1 lượt/ngày &
4 lượt/giai đoạn

3

OBCAR25

Giảm 25.000 VND khi thanh toán dịch vụ GrabCar có giá trị tối thiểu 50.000 VND

Từ thứ 4 đến thứ 6 hàng tuần trong
thời gian chương trình

1 lượt/ngày &
4 lượt/giai đoạn

II. Giai đoạn 2 (Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/7/2023)

4

OBFOOD50

Giảm 50.000 VND khi thanh toán dịch vụ GrabFood có giá trị tối thiểu 100.000 VND

Từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trong thời gian chương trình

1 lượt/ngày &
4 lượt/giai đoạn

5

OBMART50

Giảm 50.000 VND khi thanh toán dịch vụ GrabMart có giá trị tối thiểu 120.000 VND

Thứ 7, chủ nhật
hàng tuần trong
thời gian chương trình

1 lượt/ngày &
4 lượt/giai đoạn

6

OBCAR25

Giảm 25.000 VND khi thanh toán dịch vụ GrabCar có giá trị tối thiểu 50.000 VND

Từ thứ 4 đến thứ 6 hàng tuần trong
thời gian chương trình

1 lượt/ngày &
4 lượt/giai đoạn

III. Giai đoạn 3 (Từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 07/9/2023)

7

OBFOOD50

Giảm 50.000 VND khi thanh toán dịch vụ GrabFood có giá trị tối thiểu 100.000 VND

Từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trong thời gian chương trình

1 lượt/ngày &
4 lượt/giai đoạn

8

OBMART50

Giảm 50.000 VND khi thanh toán dịch vụ GrabMart có giá trị tối thiểu 150.000 VND

Thứ 7, chủ nhật
hàng tuần trong
thời gian chương trình

1 lượt/ngày &
4 lượt/giai đoạn

9

OBCAR20

Giảm 20.000 VND khi thanh toán dịch vụ GrabCar có giá trị tối thiểu 40.000 VND

Từ thứ 4 đến thứ 6 hàng tuần trong
thời gian chương trình

1 lượt/ngày &
4 lượt/giai đoạn

(Lưu ý: Số lượng mã ưu đãi mỗi ngày có hạn)

Cách thức nhận ưu đãi:

Bước 1:Truy cập ứng dụng Grab trên điện thoại.

Bước 2: Chọn sử dụng một trong các dịch vụ sau: GrabFood, GrabMart, GrabCar.

Bước 3: Tại màn hình thanh toán, bấm chọn phương thức thanh toán:

-      Trường hợp chưa liên kết Thẻ ghi nợ nội địa OceanBank với ứng dụng Grab, Quý khách thực hiện liên kết bằng cách nhập thông tin Thẻ ghi nợ nội địa OceanBank.

-      Trường hợp đã liên kết Thẻ ghi nợ nội địa OceanBank với ứng dụng Grab, Quý khách chọn Phương thức thanh toán bằng Thẻ ghi nợ nội địa OceanBank.

Bước 4: Tại mục “Ưu đãi”, chọn mã ưu đãi tương ứng và thanh toán.

Thể lệ chương trình: Tại đây

Lên đầu trang