22/01/2024

OceanBank tổ chức Hội nghị người lao động 2024

Ngày 20/04/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động (NLĐ) năm 2024.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí đ/c Ngô Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đ/c Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đ/c Nguyễn Thế Hoàng, Phó TGĐ thường trực – Chủ tịch Công đoàn OceanBank; đ/c Hoàng Minh Thái, Phó TGĐ; đ/c Hồ Tuấn Anh, Phó TGĐ; đ/c Bùi Thị Mai Thương, Kế toán trưởng; đ/c Lê Thị Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn; đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Công đoàn và các đại biểu đại diện cho hơn 2.100 cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống OceanBank.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đ/c Ngô Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh, Hội nghị đại biểu NLĐ OceanBank được tổ chức ngay trong những ngày đầu năm, thể hiện ý chí và mục tiêu của Đảng ủy, HĐTV và BĐH để NLĐ được nắm bắt đầy đủ kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của ngân hàng. Đồng thời được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Đ/c Ngô Anh Tuấn cũng cho biết, trong năm 2023, Ban lãnh đạo ngân hàng và Ban Chấp hành công đoàn OceanBank đã thống nhất nhiều định hướng quan trọng để đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng NLĐ như: Quán triệt trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp, các đơn vị và phát huy vai trò Đảng viên trong xây dựng lực lượng; Xây dựng văn hóa doanh nghiêp theo 4 tiêu chí chuyên nghiệp – trách nhiệm – thân thiện – kỉ cương; Phát động nhiều phong trào thi đua thúc đẩy kinh doanh; Tổ chức triển khai nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, thể thao, từ thiện và đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ…Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, năm 2023 OceanBank đã tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần NLĐ; Áp dụng cơ chế lương mới theo hướng năng suất lao động gắn trực tiếp với lương và ưu tiên cho lực lương trực tiếp kinh doanh.

Thay mặt Ban Điều hành, đ/c Hoàng Minh Thái đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024. Theo đó, trong năm vừa qua, OceanBank đã hoàn thành và đạt vượt kế hoạch tất cả chỉ tiêu kinh doanh NHNN giao. OceanBank quyết liệt thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động tại TSC và các ĐVKD theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ưu ượng tiên tăng cường số lượng và chất lực lượng kinh doanh. Các dự án hợp tác với đối tác MB đã và đang tích cực triển khai thực hiện, mang đến khí thế mới trong môi trường làm việc và vị thế mới trong quan hệ với các đối tác khách hàng. Công tác vinh danh, đào tạo, quản trị và phát triển nguồn nhân lực cũng có nhiều kết quả tích cực trong năm 2023, hướng tới xây dựng môi trường học tập rèn luyện và con người thời đại chuyển đổi số đến NLĐ. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, OceanBank tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về việc trích nộp kinh phí công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ và thực hiện nộp đầy đủ các khoản nêu trên cho cơ quan chức năng.

Báo cáo về công tác Công đoàn, đ/c Nguyễn Thế Hoàng, Phó TGĐ thường trực – Chủ tịch CĐ OceanBank đã trình bày các nội dung quan trọng trong công tác Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; Công tác chăm lo đời sống người lao động; Tổ chức các phong trào thi đua, phát triển đoàn viên; Công tác an sinh xã hội; và Công tác tuyên truyền, vận động. Thông qua các chương trình hoạt động sôi nổi, rộng khắp và có tính thường xuyên liên tục, CĐCS OceanBank đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo đời sống cho CBNV OceanBank.

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến của đại biểu đại diện NLĐ. Các ý kiến tập trung kiến nghị, đề xuất ngân hàng và CĐCS OceanBank tiếp tuc chú trọng công tác cán bộ, chăm lo đời sống NLĐ. Các đại biểu cũng hy vọng năm 2024, OceanBank sẽ tiếp tục triển khai nhiều phong trào thi đua khen thưởng, trong đó tâp trung vào các chương trình thi đua thúc đẩy kinh doanh và nâng cao tính chuyên nghiệp trong môi trường làm việc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đ/c Ngô Anh Tuấn đã tiếp thu, giải đáp tất cả vấn đề mà đại biểu NLĐ quan tâm. Đ/c cũng yêu cầu BĐH, lãnh đạo các đơn vị và đại biểu NLĐ – sẽ truyền thông đầy đủ kết quả hội nghị; tổ chức thực  hiện các nội dung của hội nghị và phổ biến đến toàn thể NLĐ ở đơn vị. Thay mặt HĐTV và BĐH, đ/c chúc toàn thể CBNV, NLĐ OceanBank sẽ đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều thành tựu trong năm 2024.  

Lên đầu trang