Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Chính sách thuộc Khối Quản trị rủi ro

Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Chính sách thuộc Khối Quản trị rủi ro

Địa điểm làm việc: Hà Nội

1. Mô tả công việc:

- Nguyên cứu, xây dựng và trình ban hành các văn bản chính sách, quy định khung về các lĩnh vực tín dụng, nguồn vốn, đầu tư, thẩm định, quản lý rủi ro, quản lý nợ và các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh khác của Oceanbank;

- Tiếp nhận ý kiến, đề xuất ý tưởng, sáng kiến cải tiến khung văn bản chính sách của OceanBank;

- Rà soát văn bàn chính sách nội bộ để điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu hoạt động, kinh doanh của Oceanbank;

- Tham gia ý kiến, góp ý văn bản do các đơn vị nội bộ Oceanbank và các tổ chức bên ngoài gửi đến;

- Xây dựng Bản tin chính sách và truyền thông nội bộ về các chính sách khung của Oceanbank;

- Thực hiện tư vấn, đào tạo về chính sách nội bộ khung.

 Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật…

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm về công tác tín dụng, quan hệ khách hàng doanh nghiệp, quản lý rủi ro, thẩm định tín dụng, pháp chế, phát triển sản phẩm tín dụng trong ngân hàng; Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm chính sách tín dụng;

- Am hiểu các quy trình, chính sách của ngân hàng; Hiểu biết các quy định và thông lệ trong lĩnh vực ngân hàng;

- Có tư duy logic, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng phân tích và viết văn bản tốt; Kỹ năng thuyết trình.

- Tiếng Anh thành thạo nghe, nói, đọc, viết;

- Khả năng làm việc tốt với Word, Exel, PowerPoint.

2. Cách thức nộp hồ sơ: 

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý:

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã khu vực - Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HN – CV CS QTRR - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 3.Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/08/2020

  Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6325.

 

Lên đầu trang