Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên - KHỐI NGÂN HÀNG BÁN LẺ

Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên thuộc Khối Ngân hàng Bán lẻ

Địa điểm làm việc: Hà Nội

1. Vị trí tuyển dụng:

TT Vị trí Mã vị trí Phòng ban Mô tả công việc

1

Chuyên viên Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử

 CV PTDV - NHBL P. Phát triển dịch vụ NH điện tử TẠI ĐÂY

2

Chuyên viên Phòng Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ  CV PTSP - NHBL P. Phát triển sản phẩm BL TẠI ĐÂY

3

Chuyên viên Phòng Thanh toán và tra soát số liệu

 CV TT&TSSL - NHBL P. Thanh toán và tra soát số liệu TẠI ĐÂY

4

Chuyên viên Phát triển Kinh doanh

CV PTKD - NHBL

Phòng Phát triển kinh doanh 

TẠI ĐÂY

 

2. Cách thức nộp hồ sơ: 

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý:

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã khu vực - Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HN – CV PTKD - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 3.Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 30/06/2021

  Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6312/6590/6316.

Lên đầu trang