Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Phòng Thẩm định tài sản bảo đảm - Khối Thẩm định tín dụng (khu vực miền Nam)

Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Phòng Thẩm định tài sản bảo đảm - Khối Thẩm định tín dụng (khu vực miền Nam)

Địa điểm làm việc: TP Hồ Chí Minh

1. Vị trí tuyển dụng:

STT Vị trí Mã vị trí Phòng Mô tả công việc
1 Phó trưởng Phòng Thẩm định tài sản bảo đảm (khu vực miền Nam) PP TDTSBD P. Thẩm định tài sản bảo đảm MTCV PP TDTSBD
2 Chuyên viên Thẩm định tài sản bảo đảm (khu vực miền Nam) CV TDTSBD P. Thẩm định tài sản bảo đảm MTCV CV TDTSBD

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HCM - PP TDTSBD - NGUYEN VAN A

                          HCM - CV TDTSBD - NGUYEN VAN B

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/04/2021

Chi tiết vui lòng liên hệ: 043.772.6789/6312/6590/6316.

  

Lên đầu trang