Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên tại Khối Thanh toán quốc tế

Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên tại Khối Thanh toán quốc tế

Địa điểm làm việc: Hà Nội và Hồ Chí Minh

1. Vị trí tuyển dụng:

STT Vị trí Mã vị trí Phòng Mô tả công việc Địa điểm làm việc
1 Trưởng phòng Thanh toán quốc tế TP TTQTMN Phòng Thanh toán quốc tế miền Nam TP TTQTMN Hồ Chí Minh
2 Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế CV CTQT Phòng Chuyển tiền Quốc tế CV CTQT Hà Nội
3 Chuyên viên Tài trợ thương mại CV TTTM Phòng Tài trợ thương mại MTCV CV TTTM Hà Nội
4 Chuyên viên Kinh doanh và phát triển sản phẩm CV KD&PTSP Phòng Kinh doanh và phát triển sản phẩm MTCV CV KD&PTSP Hà Nội

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HN - CV CTQT - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/05/2021

Chi tiết vui lòng liên hệ: 043.772.6789/6316

Lên đầu trang