Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát nội bộ (kế toán/ tín dụng) - Khối Tuân thủ

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát nội bộ (kế toán/ tín dụng) - Khối Tuân thủ

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Cấp bậc: Chuyên viên KSNB (mảng kế toán hoặc mảng tín dụng)

Loai hình công việc: Toàn thời gian

Bộ phận: Ban Kiểm soát nội bộ - Khối Tuân thủ

1. Nhiệm vụ chính

- Kiểm tra, kiểm soát trực tiếp và giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hệ thống văn bản chính sách nội bộ của OceanBank tại các đơn vị.

- Đôn đốc, giám sát việc khắc phục chỉnh sửa của các đơn vị theo kiến nghị sau kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ (hoặc kiến nghị của các đơn vị khác thuộc OceanBank) và kiến nghị của Thanh tra NHNN, các cơ quan chức năng bên ngoài khác theo quy định của OceanBank hoặc theo phân công, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Đầu mối làm việc với các cơ quan ngoại ngành theo quy định/chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán OceanBank.

- Nghiên cứu, xây dựng, trình ban hành các văn bản trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại OceanBank.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp có thẩm quyền và theo các quy định nội bộ khác của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của đơn vị.

2. Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm

- Tốt nghiệp Đại học các Khối ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, kế toán.

- Ưu tiên Ứng viên đã có kinh nghiệm làm công tác nghiệp vụ cấp tín dụng, kế toán.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

- Kỹ năng:

+ Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ.

+ Có khả năng làm việc theo nhóm một cách tích cực, hiệu quả.

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HN - KSNB - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/05/2021

Chi tiết vui lòng liên hệ: 04 (024) 3772.6789/6316.

Lên đầu trang