Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Nghiệp vụ Kế toán tài chính/ Nghiệp vụ Quản trị rủi ro/ Nghiệp vụ Công nghệ thông tin) - Trụ sở chính

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Nghiệp vụ Kế toán tài chính/ Nghiệp vụ Quản trị rủi ro/ Nghiệp vụ Công nghệ thông tin) - Trụ sở chính

Địa điểm làm việc: Hà Nội

1. Mô tả công việc & số lượng tuyển dụng xem chi tiết: 

STT Vị trí Mã vị trí Phòng Mô tả công việc
1 Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Nghiệp vụ Kế toán tài chính) KTNB Kiểm toán nội bộ TẠI ĐÂY
2 Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Nghiệp vụ Quản trị rủi ro) KTNB Kiểm toán nội bộ Tại đây
3 Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Nghiệp vụ Công nghệ thông tin) KTNB Kiểm toán nội bộ Tại đây

 

2. Cách thức nộp hồ sơ: 

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã khu vực - Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HN - CV KTNB - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 3.Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/05/2021

  Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6316.

Lên đầu trang