Thông báo tuyển dụng Giám đốc/ Phó giám đốc khách hàng Bán lẻ tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch

Thông báo tuyển dụng Giám đốc/ Phó giám đốc khách hàng Bán lẻ  tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch
(Cần Thơ; Quảng Ninh; Phú Mỹ Hưng; Quận 7,...)

1.       Mô tả công việc

-   Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành các mảng công việc được Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân phân công.

-   Tham mưu, đề xuất tổ chức xây dựng kế hoạch hàng năm và chiến lược kinh doanh đối với Khách hàng Cá nhân phù hợp với định hướng phát triển của hệ thống và mục tiêu kinh doanh được giao cho Chi nhánh.

-   Có trách nhiệm báo cáo công việc hàng ngày, những khó khăn vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho Giám đốc Khách hàng cá nhân

-   Chỉ đạo các cán bộ dưới quyền thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định của pháp luật và của OceanBank

-   Tham gia ý kiến xây dựng mới, bổ sung, hoàn chỉnh cơ chế chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ.

-   Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan trong và ngoài hệ thống OceanBank để thực hiện tốt công việc được giao

-   Tham gia ý kiến với Giám đốc phòng Khách hàng cá nhân trong việc bố trí, sắp xếp, đánh giá, đào tạo, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ trong phạm vi phòng.

-   Tham gia phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng.

-   Quản lý, kiểm soát, phê duyệt các khoản cấp tín dụng theo phân cấp; kiểm soát tăng trưởng dư nợ, và huy động vốn từ nhóm khách hàng Cá nhânđảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và an toàn trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với các quy định của OceanBank và Pháp luật;

-   Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN, của OceanBank theo ủy quyền của Giám đốc Khách hàng cá nhân.

-   Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân; Ban Giám đốc Chi nhánh.

2.       Yêu cầu

-   Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học, chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, …

-   Có 02 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng tài chính, trong đó có ít nhất 01 năm đảm nhiệm vị trí tương đương.

-   Có khả năng khái quát, tổng hợp vấn đề tốt, nắm bắt ý tưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động cao.

-   Có đóng góp vào hoạt động tập thể

-  Nắm được xu thế chung của các Chi nhánh/ PGD, toàn hệ thống

3.       Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm:        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload tại oceanbank.vn) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: QN – PGD KHCN - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp.

4.       Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 30/06/2022

Chi tiết liên hệ: 024.37726789 Ext: 6316

Lên đầu trang