Thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc phòng Giao dịch (cấp 1 nhỏ) kiêm Quản lý Bộ phận Khách hàng Bán lẻ

Thông  báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc phòng Giao dịch (cấp 1 nhỏ) kiêm Quản lý Bộ phận Khách hàng Bán lẻ

Khu vực: Hà Nội, Hồ Chí Minh

1. Mô tả công việc:

- Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Giám đốc PGD về phát triển hoạt động kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ tại PGD.

- Chỉ đạo, quản lý, phân công công việc, giao nhiệm vụ cho CBNV thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách tại PGD và đôn đốc CBNV thực hiện công việc;

- Thực hiện và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của PGD thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao;

- Phê duyệt các nghiệp vụ, ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh của PGD theo phân công/ủy quyền của Giám đốc PGD và/hoặc theo quy định của OceanBank và pháp luật;

- Chịu trách nhiệm quản lý và xử lý, thu hồi nợ nếu thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, đảm bảo tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật;

- Kiểm tra thường xuyên và báo cáo kịp thời mọi mặt hoạt động kinh doanh tại PGD trong phạm vi phân công phụ trách;

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc PGD, GĐCN hoặc Phó GĐCN được phân công phụ trách PGD, Lãnh đạo Ngân hàng được phân công phụ trách PGD, BĐH, HĐTV và pháp luật về kết quả công việc được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank.

2. Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, có 02 năm đảm nhiệm vị trí tương đương.

- Có khả năng khái quát, tổng hợp vấn đề tốt, nắm bắt ý tưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động cao.

- Có Tư duy và kỹ năng giao tiếp bậc cao. Phối hợp, phát huy được sức mạnh tập thể khi làm việc theo nhóm.

- Thiết lập mối quan hệ trong và ngoài hệ thống, nhằm phục vụ tốt cho công việc đảm nhiệm.

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email hr@oceanbank.vn hoặc ngocltm@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

- 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã khu vực - Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ: HN – PGD PGD - NGUYEN VAN A

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

 4. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày: 31/12/2022

Chi tiết liên hệ: 024.37726789 Ext: 6316

Lên đầu trang